Katecheze

21231 Srdečně vás zveme na seminář
  BIBLE - KNIHA ŽIVOTA 
 
10. listopadu 2017 od 10:00 hodin
v Biskupském salónku, Thákurova 3, Praha 6.
Přihláška


Pastorační středisko - Katechetické středisko

Do naší působnosti patří katechetická služba církve, tedy všechny typy katecheze pro děti, mládež, dospělé i seniory, přípravy ke svátostem včetně katechumenátu.

V arcidiecézi vykonáváme dvě hlavní role:

  • metodické vedení a všestranný podpůrný servis samotné katechetické činnosti a katechetům včetně základní a trvalé katechetické formace
  • jako úřad arcibiskupa vykonáváme i dohled a řízení katechetické služby v arcidiecézi. K tomu patří např. i evidence katechetů a katechetických aktivit v jednotlivých farnostech.

Našimi klienty jsou především laici pověření katechetickou službou – katecheté, kněží, jáhni, ale i studenti teologie, nebo další osoby, které konají v rámci církve různé pastorační nebo obecně evangelizační aktivity.

Naše práce se řídí Pastoračním plánem Arcidiecéze pražské pro léta 2014 - 2019 a jeho každoroční aktualizací (tedy nyní 2016 - 2017) a Koncepcí práce Pastoračního střediska AP - Katechetického střediska.

Naším ordinářem pro katechetickou službu je biskupský vikář Mons. Michael Slavík.

Adresa:

Pastorační středisko AP - Katechetické středisko
Thákurova 3
160 00 PRAHA 6

Kontakty:

tel: 220 181 317, 724 588 513
email: jerabkova@apha.cz

Návštěvní hodiny:

St: 14:00 - 17:00
Čt: 10:00 - 12:00

Návštěvy si prosím domlouvejte telefonicky či e-mailem předem.

Najdete nás na facebooku:

Jak k nám

Metro A stanice Dejvická, výstup směr Vysoké školy. Zabočíte do první ulice vlevo (Zikova) a na jejím konci uvidíte budovu na obrázku, kde nás najdete.

Je možné rovněž použít tramvaje č. 20 a 26 do stanice Thákurova. Po výstupu přejdete ulici, vrátíte se cca 100 m zpátky a zabočíte do ulice vlevo (Thákurova).

Zobrazit v mapě.

4450
14. září 2017
Zavřít okno